Banor

BANOR och BANLÄNGDER 2017

Banor:
Korta banan, ca 2 km, svårighetsgrad röd till violett

Kort, lätt, ca 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontrollerna nära ledstängerna. Delar av banan kan snitslas vid behov. Vit svårighet.

Mellanbanan, ca 3 km, svårighetsgrad röd till blå.

Långa banan, ca 4 km, svårighetsgrad röd till blå.

Banlängderna anpassas till terrängens framkomlighet och kupering (+- 20%)

Kartskala: 1:5 000 på de korta banorna, övriga banor 1:7 500.

Viktigt för höstens banläggare att tänka på:
Banorna ska ha skilda förstakontroller.
Mellanbanan och långa banan bör inte ha flera gemensamma sträckor i följd.
Kort-lätta banan ska ha egna kontroller med undantag av sista kontrollen.

Lösa kontrollbeskrivningar ska finnas.

En omgång av dagens banor ska lämnas till Lars-Erik Karlsson, Tranås, webbredaktör för höglandsveteranernas hemsida www.olveteran.se för publicering på hemsidan

Ledningsgrupp med uppgift att leda och administrera verksamheten i Höglandets Veteran-OL:
Tore Johansson, Viréns väg 5 Örserum, 563 91 Gränna, tel. 0390 – 30268
Ivan Karlsson, Storgatan 52, 574 50 Ekenässjön, tel. 0383 – 30589
Barbro Rydén, Nygatan 26, 573 33 Tranås, tel. 0140 – 12705

Ha en skön sommar så ses vi den 16 augusti!
Örserum, Ekenässjön och Tranås
Tore, Ivan och Barbro


Korta banan, ca 2 km, svårighetsgrad röd till violett
Kort, lätt, ca 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontroller nära ledstängerna. Delar av banan kan snitslas vid behov. Vit till gul svårighet.
Mellanbanan, ca 3 km, svårighetsgrad röd till blå.
Långa banan, ca 4 km, svårighetsgrad röd till blå.
Banlängderna anpassas till terrängens framkomlighet och kupering (+- 20%)
Kartskala 1: 5 000 på de korta banorna, övriga banor 1:7 500.
Lösa kontrollbeskrivningar ska finnas, i övrigt gäller bestämmelserna för Höglandets veteran-OL.
Viktigt att resp. banläggare tar del av gällande banläggningsnormer för veteranbanorna!

Ledningsgrupp med uppgift att leda och administrera verksamheten i Höglandets veteran-OL:
Tore Johansson, Viréns väg 5 Örserum, 563 91 Gränna, tel. 0390-30268
Ivan Karlsson, Storgatan 52, 574 50 Ekenässjön, tel. 0383-30589
Barbro Rydén, Nygatan 26, 573 33 Tranås, tel. 0140-12705